La Pera

La Pera. Habitatge unifamiliar en tester
2007|87m²
Emplaçament: La Pera, El Baix Empordà,Girona
Promotor: Privat