Teià

Teià. Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar
2006|145m²
Emplaçament: Teià, el Maresme, Barcelona
Promotor: Privado
Arquitecte tècnic: Lluís Agulló Goixart