La Sedeta

La Sedeta. Millora de l’espai lliure de la Sedeta i construcció d’un casal de joves
Concurs d’idees
2011|640
Emplaçament: Barcelona
Promotor: BIMSA