Habitatges a Viladecans

Edifici plurifamiliar aïllat per a 16 habitatges, 3 locals comercials, 25 places  d'aparcament i 3 trasters
2006|2.640m²
Emplaçament: Viladecans
Promotor: Construcciones Osuna Perea