habitatge a St.Fost

Habitatge unifamiliar aïllat
2012|175m²
Emplaçament: La Conreria-Sant Fost de Campsentelles
Promotor: Privat
Arquitecte tècnic: Joan Olona i Casas