certificacions energètiques

CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES DELS EDIFICIS

Oferim els nostres serveis com a certificadors registrats per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per a l’obtenció del Certificat Energètic.
El procediment per a la realització d’una certificació energètica és el següent:

 

 

 

1.Confecció i aprovació de pressupost
A partir de 120€ en funció dels m2 construïts i de la complexitat de l’edificació.
2.Visita a l’immoble pel tècnic qualificat. Presa de dades:
volumetria, orientació de les façanes, incidència d’ombres generades per altres edificis, envolvent tèrmic i materials constructius que defineixen l’edifici i avaluació de les instal.lacions de calefacció, refrigeració i producció d’ACS.
3.Elaboració de l’informe
Càlcul de l’eficiència energètica de l’immoble a partir de sistemes de càlcul reconeguts per l’IDAE (Inst.de la Diversificación y Ahorro de Energía)
Elaboració del document final detallat on es quantifica i justifica l’Etiqueta Energètica corresponent (A,B,C.D.E,F,G).
Propostes de millora de l’Etiqueta Energètica.
Anàlisi econòmica de les propostes de millora

 

El Reial Decret 235/2013 del 5 d'abril publicat al Butlletí Oficial de l'Estat nº 89 aprova el Procediment Bàsic per la Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis

Des de l’1 de Juny del 2013 tots els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament hauran de disposar d’un Certificat Energètic que qualifiqui l'eficiència de l'edifici. Aquest certificat assigna una Classe Energètica d'eficiència que variarà des de la classe A, pels energèticament més eficients, a la classe G, pels menys eficients.
El seu objectiu principal és posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat que permeti valorar i comparar la seva eficiència energètica, per tal d’afavorir la promoció d’edificis de baix comsum i les inversions en estalvi d’energia amb el conseqüent estalvi d’emissions de CO2.

D’una banda, els compradors o llogaters disposaran d’una informació molt valuosa del comportament energètic de l’immoble (relacionat amb l’orientació, els nivells d’aïllament i l’estat de les instal.lacions), que els hi servirà per conèixer-ne els costos energètics associats. De l’altra, els propietaris podran adequar el preu de la seva propietat en funció de la qualificació energètica obtinguda.