Casa Leo i Dani

Casa de la Leo i el Dani. Reforma interior d’un habitatge
2013|60 m²
Emplaçament: Barcelona
Promotor: privat
Pressupost: 30.000 €