Carrosseria Masini

Reforma d'un taller de reparació de vehicles
2013| 350m² 
Emplaçament: c.Tenor Masini 94, Les Corts, Barcelona
Promotor: Carrosseria Masini
Direcció d'execució: Hub Edificació (David Ojeda)