Aixecaments de plànols

Aixecaments de plànols i mesures d'edificis existents, ja siguin habitatges, locals, naus industrials...

Els aixecaments de plànols serveixen per tenir un document gràfic de les mesures, distribució i instal·lacions d'un immoble. Aquesta informació es requereix per realitzar certs tràmits legals, o per intervenir en un edifici existent.